Stichting - Schildersmuseum

Ga naar de inhoud

Stichting

Stichting

De Stichting Schildersmuseum is in 1973 in het leven geroepen door en met ondersteuning van een aantal  aan de schildersbedrijfstak gelieerde organisaties t.w. De vereniging van verf en vernisfabrikanten (VVVF), de Algemene Werkgeversvereniging Schildersbedrijven (AWS) - nu OnderhoudNL, Het Bedrijfschap Schildersbedrijf, Drukkerij Eisma - nu Eisma Media Groep, en de Centrale Clubleiding van de Studieclub Schilders (SCS). De VVVF en het Bedrijfschap Schildersbedrijf maken geen deel meer uit van de huidige dragende organisaties, terwijl Savantis later ook haar medewerking heeft verleend. Momenteel beperkt de inbreng van deze organisaties zich tot het eventueel aandragen van bestuursleden en een financiële ondersteuning.
Doelstelling volgens de statuten:
1. De stichting heeft ten doel het verzamelen en behouden van oude schildersmaterialen en schildersgereedschappen in de ruimste zin. Het wekken  van belangstelling daarvoor door de inrichting van een museum, de verzorging van publicaties en excursies en voorts het verrichten van alles wat met het een en ander verband houdt of tot het doel bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting kan haar doel ook nastreven in samenwerkingsverbanden van elke aard, uitwisseling en dergelijke activiteiten.
De stichting heeft een langdurige samenwerking met het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Door op het buitenterrein van het museum een schilderwerkplaats en een overzichtstentoonstelling in te richten, kunnen in de zomermaanden gemiddeld 200.000 mensen kennismaken met de historie van het schildersvak. Ook worden door vrijwilligers zomers demonstraties van oude schilderstechnieken verzorgd.
Daarnaast onderhoudt de stichting een website waarmee ze geïnteresseerden kan informeren over historische vakboeken, omschrijvingen van historische voorwerpen uit het vakgebied en publicaties over de geschiedenis van het schildersvak.
Middels haar website schildermuseum.nl zijn historische vakboeken te raadplegen, worden historische voorwerpen omschreven en kan men publicaties raadplegen.BESTUUR STICHTING SCHILDERSMUSEUM


J. van der Worp (voorzitter)
lid namens Kon. FOSAG / OnderhoudNL


A. van Wezep (secretaris)


N. E. J. Rood (penningmeester)
lid namens Kon. FOSAG / OnderhoudNL

W. Mooij
lid namens Eisma Media Groep


G. Kamperman
lid namens O.N.S.


P. Wokke
adviseur

J. Meinsma
Contactpersoon demonstrateurs
Tel. 0521-6512609

Terug naar de inhoud