Bestuur

De Stichting Schildersmuseum

De Stichting heeft ten doel het verzamelen en behouden van oude schildersmaterialen en schildersgereedschappen in de ruimste zin en het wekken van belangstelling daarvoor. Zo mogelijk doet zij dit in samenwerking met derden. In samenwerking met het Zuiderzeemuseum is er op het buitenterrein van dit museum een Schilderswinkel en een expositieruimte ingericht. Dit museum ontvangst jaarlijks meer dan 250.000 gasten waardoor de stichting in staat is de geschiedenis van het schildersvak aan een groot publiek te presenteren. Zie hiervoor de voorgaande pagina: “verleden
wordt heden”. Daarnaast beschikt de stichting over een groot aantal historische vakboeken die opgeslagen liggen in het Nimetomuseum. Historische voorwerpen die niet geëxposeerd zijn worden opgeslagen in een depot van het Zuiderzeemuseum in Hoogwoud.

De Stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer KVK 41182112
Vestigingsnr. 000021864934

Het Bestuur

Dhr.J. van der Worp uit Soest, voorzitter namens: OnderhoudNL
E-mail: worpj@xs4all.nl

Dhr.A. van Wezep uit Elburg, secretaris namens: SCS
E-mail: antonvanwezep@gmail.com

Dhr.N. E. J. Rood uit Spanbroek, penningmeester namens OnderhoudNL
E-mail: nrood25@gmail.com

Dhr.W. Mooij uit Leeuwarden, namens Eisma Media Groep
E-mail: w.mooij@eisma.nl

Dhr.G. Kamperman uit Tiel, namens O.L.N.S.
E-mail: gerritkamperman12@gmail.com

Dhr. P. Wokke uit Eenigenburg
E-mail: pa.wokke@quicknet.nl