Donateurs

De Stichting Schildersmuseum is steeds op zoek naar betrokken branchegenoten die de historie van het schildersvak koesteren en het werk van ons willen steunen. Daarom roepen we u op ons werk te ondersteunen door donateur te worden.
U kunt dat doen door een minimale bijdrage van € 10,- te storten op rekening NL 38 INGB 0005 1184 14 t.n.v. Stichting Schildersmuseum. Bij een bijdrage van € 17,50 ontvangt u het boek “Historische voorwerpen uit de schilderspraktijk”.

Historische voorwerpen uit de schilderspraktijk